INECHITATE BUGETARĂ

You are here: Home / Dosar MDM / INECHITATE BUGETARĂ
Inechitățile bugetare adâncesc, sistematic, decalajul dintre Moldova și regiunile cu creștere economică peste media țării; în 2018, de exemplu, Moldova – care înseamnă peste 20 % din suprafața țării – a primit doar 2,3% din bugetul național de investiții al Ministerului Transporturilor.

Click here to change this text

O explicație este existenţa unor gradienţi structurali de tip continental (Vest-Est în cazul țării noastre), care induc un decalaj din ce în ce mai mare între județele vestice, cu o accesibilitate sporită la Europa Occidentală, şi celelalte zone ale teritoriului național; o a altă explicație este dată de capacitatea diferenţiată a Capitalei, a metropolelor regionale și a centrelor de județ de a genera creştere economică
În raport cu celelalte regiuni ale României, Moldova este afectată de alte două handicapuri spaţiale: conexiunea slabă la infrastructura de transport transcarpatică; caracterul ermetic al frontierelor din partea de est, care prin transformarea acestora în bariere tranşante, împiedică procesul de convergenţă economică regională și amputează potenţialul de cooperare transfrontalieră.
Se impun politici de dezvoltare care să acorde întâietate structurării economiilor regionale prin impulsionarea caracterului policentric al subsistemelor urbane și, acolo unde acesta este redus, prin sprijinirea efectivă a polilor de creștere și a polilor de dezvoltare