EMIGRARE

You are here: Home / EMIGRARE
Fenomenul emigrației forței de muncă are efecte devastatoare asupra coeziunii regionale şi asupra competitivităţii la nivel naţional şi european.

Click here to change this text

Repartiţia spaţială a migraţiei internaţionale la nivel de comune şi oraşe relevă, pe lângă disparităţile interregionale, şi dezechilibre evidente la nivel regional.
În 2002 fenomenul migraţiei internaţionale era mai difuz, deşi valorile mari se localizau preponderent în jumătatea nordică a teritoriului naţional. Ne situam atunci către finalul unui model de emigraţie declanşat imediat după 1990.
Repartiţia spaţială a migraţiei internaţionale la nivel de comune şi oraşe relevă, pe lângă disparităţile interregionale, şi dezechilibre evidente la nivel regional.
2011 relevă un model al repartiţiei diferit. Valorile mari se concentrează la nord de o diagonală Ţara Oaşului (Satu Mare) – Tulcea, cu un maximum în zona Moldovei.